Gliolab: Grup de glioma i cèl·lules mare neurals

El nostre grup de recerca està dedicat a aplicar els nostres coneixements sobre la neurobiologia del desenvolupament a l'estudi dels gliomes, uns dels tumors humans més agressius. Els gliomes s'originen a partir d'una subpoblació de cèl·lules poc freqüent que té propietats similars a les de les cèl·lules mare (stem-like), com l'auto-renovació, la multipotencialitat i l'habilitat d'iniciar un tumor amb trasplantament en sèrie. Aquestes cèl·lules, anomenades cèl·lules iniciadores de glioma (GIC), comparteixen propietats específiques amb les cèl·lules mare neurals (NSC), inclosa la seva localització en microambients especialitzats en el cervell que afavoreixen el seu manteniment. Això suggereix que els factors implicats en el manteniment o la diferenciació de les NSC és probable que també contribueixin a la patogènesi dels gliomes. 

Núria de la Iglesia

Cap de grup

Leire Pedrosa

Estudiant de Doctorat

Anna Prieto

Estudiant de Máster

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now